Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Asnæs Kirke

Pr. 14. november 2023

Inger Frimann

Formand

Bygvænget 9,
4550 Asnæs
Telf: 59 65 04 96 - mobil: 51 85 00 34 
E-mail ifs@frimann.de

Ole Svendsen

Næstformand

Kirsten Hald

Kirkeværge

tlf: 24 22 03 39 mail:esterhus@post.tele.dk

Mogens F. Nielsen

Kasserer

Kirsten Ardahl Jensen

Kontaktperson for personalet

Niels Jacobsen

Menigt Medlem

Tove Henriksen

Menigt Medlem

Birte Hansen

Menigt medlem

Kontakt Asnæs Kirkes menighedsråd med sikker formular

"Sikker formular" er en e-mail løsning, som skal anvendes, såfremt der skal kommunikeres med personfølsomme plysninger (f.eks. cpr-nr m.v.) Når der klikkes på nedenstående link vil der fremkomme dette søgefelt:

Klik her

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder er åbne for offentligheden. Se herunder, hvornår der næste gang afholdes menighedsrådsmøde.

Dagsorden og referater

Dagsorden til kommende menighedsrådsmøde kan læses her:

 

 

 

Referater fra tidligere menighedsrådsmøder kan læses her:

 

Vedtægter for sognegården

Kan du læse reglementet for brugen af sognegården (åbner PDF).

Klik her

Udvalg under menighedsrådet

Ane og Chr. Larsens Legat
Formand: Karen Margrete Evald
Øvrige medlemmer: Ole Svendsen
Kasserer: Inger Frimann
 
Bestyrelsen for Henriette Hansens fond
Bestyrer: Inger Frimann
Kasserer: Ole Svendsen
Sekretær: Karen Margrete Evald

Bygningssagkyndig
Lars Friis Jensen

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Linda Sehested, Kirsten Arndahl og Ole Svendsen

 

Kirkeværge
Kirsten Hald

 

Kontaktperson for personalet
Kirsten Arndahl

 

Laurits Larsens legat
Bestyrer: Ole Svendsen

 

Person valgt i. henh. til lov om menighedsråd §10 stk. 9

 

Medieudvalget
Mogens F. Nielsen + webmaster (Thea Bjerreskov Farup)

 

Medarbejderrepræsentant
Vibeke Monberg 

 

Menighedsplejen
Linda Sehested, Kirsten Arndahl, Tove Henriksen, Karen Margrete Evald og Thea Bjerregaard Farup

 

Præstegårdsudvalget 
Linda Sehested, Kirsten Arndahl og Ole Svendsen

 

Sekretær for menighedsrådet
Thea Bjerreskov Farup

 

Sognegårdsudvalget
Mogens F. Nielsen, Tove Henriksen, Linda Sehested, Birthe Hansen, Karen Margrete Evald og Thea Bjerreskov Farup

 

Svend Petersens legat
Bestyrer: Ole Svendsen

 

Valgbestyrelsen
Inger Frimann og Tove Henriksen