Menighedsrådet

Nedenfor finder I kontaktoplysninger på menighedsrådet. Under menupunktet "Menighedsråd og udvalg" kan I finde oplysninger om de enkelte udvalg og formænd.

Kontakt Asnæs Kirkes menighedsråd med SIKKER FORMULAR!
"Sikker formular" er en e-mail løsning, som skal anvendes, såfremt der skal kommunikeres med personfølsomme plysninger (f.eks. cpr-nr m.v.) Når der klikkes på nedenstående link vil der fremkomme dette søgefelt:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form/setup)

 

MENIGHEDSRÅDET VED ASNÆS KIRKE
Pr. 29. november 2020

 

FORMAND
Inger Frimann

Bygvænget 9,
4550 Asnæs

Telf: 59 65 04 96
E-mail ifs@frimann.de

NÆSTFORMAND
Ole Svendsen

KIRKEVÆRGE
Kirsten Hald

tlf: 24 22 03 39 mail:esterhus@post.tele.dk 

KASSERER
Mogens F. Nielsen

KONTAKTPERSON Kirsten Ardahl Jensen

MENIGT MEDLEM
Niels Jacobsen

MENIGT MEDLEM
Tove Solveig Henriksen

MENIGT MEDLEM
Linda Sehested

  Asnæs kirke   ·   Asnæs Kirkevej 10, 4550 Asnæs       91 17 18 64       asnaes.sogn@km.dk