Dødsfald

Lægen udfærdiger en dødsattest umiddelbart efter dødsfaldet og anmelder dødsfaldet til sundhedsstyrelsen.
Havde afdøde bopæl i eller tilhørsforhold til Asnæs sogn, og ønsker I en bisættelse eller begravelse fra Asnæs kirke, kontakt da kirkekontoret på Tlf.: 5965 0076 for videre aftaler.
De fleste pårørende vælger at kontakte en bedemand. Bedemanden kan være behjælpelig med kiste, ilægning i kisten, blomster og kørsel af kisten. Bedemanden kan ligeledes, på pårørendes vegne, indsende dødsanmeldelse til afdødes bopælssogn, dette skal ske straks efter dødsfaldet.
I det tilfælde, hvor en bedemand ikke skal udfærdige anmeldelsen, er det pårørendes ansvar, at anmelde dødsfaldet til afdødes bopælssogn straks efter dødsfaldet. Dette gøres digitalt på www.borger.dk.

Var afdøde ikke medlem af Den danske Folkekirke, og der derfor ikke skal medvirke en præst ved begravelsen, anføres dette i den digitale anmeldelse med kryds i rubrikken ”uden gejstlig medvirken”. Afdødes urne eller kiste kan naturligvis stadig sættes ned på kirkegården. Graveren ved den pågældende kirkegård kontaktes.

Har I ikke NEM ID eller adgang til www.borger.dk kontakt da sognepræst Karen Margrete Evald, personregisterfører i Asnæs sogn tlf.: 5965 0076 eller kme@km.dk.