Vielse

Vielse

I kan blive viet i Den danske Folkekirke, hvis mindst én af jer, er medlem af Den danske Folkekirke (medlemsskabet sker ved dåben og forudsætter, at man ikke siden har meldt sig ud).
Hvis I bor i Asnæs sogn, eller blot én af jer har tilhørsforhold til Asnæs sogn, kan I blive viet i Asnæs kirke.
Forud for vielsen skal I aftale tidspunkt for den kirkelige handling og tidspunkt for den forudgående samtale med præsten. Ligesom I skal rekvirere en prøvelsesattest hos den kommune, hvor I har bopæl. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på jeres vielsesdag og skal afleveres til personregisterføreren (Asnæs Kirkevej 10, 4550 Asnæs) så snart I modtager den fra kommunen.
På prøvelsesattesten skal I påføre navne og adresser på to vidner, som I ønsker skal indføres i kirkebogen. Det er en forudsætning, at de begge er tilstede ved vielsen.
Ønsker I en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab er proceduren den samme, som ved en vielse, blot skal der ikke rekvireres en prøvelsesattest, da I allerede er lovformeligt gift.
Ønsker I at ændre navn i forbindelse med vielsen, skal dette gøres via www.borger.dk – se nærmere under ”navneændring” her på siden.