Kirkegården

Grandækning på en ny måde 

På Asnæs Kirkegård har der altid været sat en ære i at lægge gran, så det tilpasses det enkelte gravsted, og så gravstederne fik forskelligt udtryk.

 

 


I 2021 vil det være anderledes
Tidligere blev al grandækning foretaget liggende på kirkegården, men nu arbejdes der stående indenfor på værkstedet og derefter udlagt på gravstedet. Granarbejdet er hårdt arbejde for ryg og knæ, og arbejdstilsynet har derfor anbefalet os at følge denne procedure.

Vi vil fremover arbejde med grandækning på denne måde, men det tager noget tid at opnå samme erfaring med den nye metode, som vi havde med den gamle. Vi håber naturligvis, at I stadig oplever grandækningen som vel udført håndværk og som en smuk vinterudsmykning.

Graveren og Menighedsrådet

Information om kirkegården

 Graveren ved Asnæs Kirke

Michael Andersen

Graverkontoret og kirkegården

Asnæs Kirkevej 10A, 4550 Asnæs

Telefon 59 65 03 19 (mandag fridag)

E-mail: graveren@asnaeskirke.dk

Gravermedhjælper Jannie Holtmann

Asnæs Kirkevej 10A, 4550 Asnæs

Telefon 59 65 03 19 (mandag fridag)

 

 

 

   

 

Gravermedhjælper Esben Andersen

Du kan finde information om kirkegårdens opbygning og de forskellige typer grave ved at klikke her (åbner en pdf-fil). Bemærk at filen læses bedst udprintet.

 

 

 

 


 

 

Sognegårdsleder Bettina Henriksen

Asnæs Sognegård, Asnæs Kirkevej 10, 4550 Asnæs

Telefon 29 44 58 93 (mandag fridag).

 

 

 

Fotos af Asnæs kirkegård - 1942 - 1943

Fotoserie af Asnæs Kirkegård
fra kirkegårds-omlægningen i 1942 - 1943

Fotos af J. Tholle oh H. Nielsen

Klik på dette link og se billedere:

Asnæs Kirkegård 1942 - 43

Om kirkegården og gravsteder

På Asnæs kirkegård er 
der forskellige 
gravstedsformer

1. Kistegrave

Fredningstiden for kistegrave er 30 år.

Traditionelle kistegravsteder

Gravstederne er afgrænset af hække. Gravstedsejeren anlægger i samråd med graveren gravstedet. Det aftales om ejeren eller graveren vedligeholder gravstedet. Kistegravene findes på område: A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-M-N-O

Kistegrave med mindeplade i plæne

Der må kun sættes en vase til blomster ved stenen, gerne en dertil indrettet granit- eller stålvase. Ved juletid kan der lægges en gran/mospude. Der er ikke mulighed for at afdække gravstedet med gran. Gravstederne findes i område: I-N

2. Urnegrave

Fredningstiden for urnegravsteder er 10 år. Urnen skal være fremstillet i materiale, der er nedbrydelig indenfor 10 år.

Traditionelle urnegravsteder

Gravstedsejeren anlægger i samråd med graveren gravstedet. Det aftales om ejeren eller graveren vedligeholder gravstedet Urnegravstederne findes i område: H-G-O

Urnegravsteder med mindeplade i plæne

Området er en plæne med enkelte træer. Der må kun sættes en vase til blomsterved stenen, gerne en dertil indrettet granit- eller stålvase. Ved juletid kan der lægges en gran/mospude. Der er ikke mulighed for at afdække gravstedet med gran.

Gravstederne finde i område: N-K

3. Fællesgraven for urner

Fredningstiden for urnegravsted i fællesgraven er 10 år.n Kun buketter må sættes på gravstedet. Buketterne skal sættes i de dertilhørende vaser ved skulpturen – IKKE i græsset. I respekt for anonymiteten, som netop fællesgraven skal værne om, vil andet end blomster sat ved skulpturen blive fjernet. Fællesgraven findes på område: L

4. Kirkegårdens ændringer

Der vil være gravsteder, der ikke kan tages i brug, fordi området er under forandring. Træer og buske på Kirkegården må ikke beskæres (kontakt graveren).

Jævnfør i øvrigt ”Vedtægt for kirkens bestyrelsesforhold”.

Kontakt

Graver ved Asnæs Kirke, Michael Andersen, træffes (undtagen onsdag ) på telefon 59 65 03 19 eller på mail: graveren@asnaeskirke.dk