Dåb/Navngivning

Fødsel/Faderskab

Jeres barn skal være indberettet med navn inden seks måneder efter fødslen.
Navngivning ved dåb sker ved, at I forældre tager kontakt til sognepræsten i den kirke hvor I har tilhørsforhold og hvor I ønsker jeres barn døbt. Sammen med præsten skal I aftale tid til dåb og tid til samtale forud for dåben. I skal oplyse barnets navn og derudover også navn og adresser på de faddere, I ønsker til jeres barn i forbindelse med dåben. Der skal være mindst to og højst fem faddere. De valgte faddere skal selv være døbt med den kristne dåb, og mindst to af dem skal være tilstede i kirken ved dåben.

Er du ikke blevet døbt som spæd, kan du sagtens blive døbt senere i livet – ta´ kontakt til en af kirkens præster og aftal nærmere.
Navngivning uden dåb sker ved digital indberetning på www.borger.dk.
Har I ikke NEM ID eller adgang til www.borger.dk kontakt da sognepræst Karen Margrete Evald, personregisterfører i Asnæs sogn tlf.: 5965 0076 eller kme@km.dk.