Fødsel/Faderskab

Fødsel/Faderskab

Når jeres barn er født, skal det registreres i CPR og tildeles et CPR-nummer.
Jordemoderen anmelder fødslen til personregisterføreren i det sogn, hvor moderen har bopæl.
I det tilfælde, hvor en jordemoder ikke har været tilstede ved fødslen, skal forældrene selv, inden 14 dage efter barnets fødsel, anmelde fødslen. Det gøres digitalt på www.borger.dk.
Ønskes en fødselsattest for barnet udstedt kan denne bestilles digitalt på www.borger.dk.
Ved dåb eller navngivning udstedes automatisk en fødsels- og dåbsattest eller en navneattest.
Faderskabet for jeres barn afgøres ved fødslen, hvis I forældre er gift.
I det tilfælde, hvor I forældre ikke er gift, afgøres faderskabet ved en omsorgs- og ansvarserklæring. Omsorgs- og ansvarserklæringen giver fælles forældremyndighed over barnet og udfyldes af begge forældre digitalt på www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.
Personregisterføreren har lovhjemmel til at registrere en indsendt omsorgs- og ansvarserklæring, hvis den er modtaget inden barnets 14. levedag. Er der ikke modtaget en omsorgs- og ansvarserklæring inden for denne tidsfrist, afgøres faderskabet i statsforvaltningen, og I vil modtage yderligere information fra statsforvaltningen.
Har I ikke NEM ID eller adgang til www.borger.dk kontakt da sognepræst Karen Margrete Evald, personregisterfører i Asnæs sogn tlf.: 91 17 18 64 eller kme@km.dk