Navneændring

Navneændring

Ønsker du at ændre dit navn, skal ansøgning herom ske digitalt på www.borger.dk.
På www.borger.dk kan du læse mere om regler og rettigheder i forbindelse med navneændring – også hvis navneændringen gælder børn under 18 år.
Familiestyrelsen opkræver et gebyr for navneændringen på kr. 500,-. Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for. 
I enkelte tilfælde bortfalder gebyret ved navneændring, bl.a. i forbindelse med indgåelse af ægteskab, hvor navneændringen sker for at ægteparret kan få navnefællesskab eller i de tilfælde hvor børn under 18 år ændrer navn for at få navnefællesskab med en eller begge af sine forældre.
Sagsbehandlingen af din navneændringsansøgning går først i gang, når betalingen er registreret.
Har du spørgsmål inden da – eller har du hverken NEM ID eller adgang til www.borger.dk kontakt da sognepræst Karen Margrete Evald, personregisterfører i Asnæs sogn tlf.: 5965 0076 eller kme@km.dk.