Indmeldelse/udmeldelse

Indmeldelse/udmeldelse

Du bliver medlem af Folkekirken ved dåb. Er du medlem af et andet kristent trossamfund i Danmark eller udlandet, eller er du udmeldt af folkekirken, men igen ønsker at blive medlem, så kontakt præsten for at høre mere om reglerne for indmeldelse eller læs mere her.

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten. 
Når man meddeler, at man vil træde ud af folkekirken, skal man oplyse, hvor og hvornår man er født og døbt.
Kontakt sognepræsten for at høre mere om reglerne for udmeldelse eller læs mere her.