Hvad gør jeg når...

Hvad gør jeg når...

Der er mange situationer, hvor du kan have brug for tage kontakt til din lokale sognekirke eller -præst.

Men hvilket sogn bor du i? Herunder kan du finde svar på hvor Asnæs' sognegrænser går, og hvilket sogn du selv bor i...

Bor jeg i Asnæs sogn?

Overalt i Danmark bor man i et kirkesogn og er derved tilknyttet en kirke. Sognegrænserne er en geografisk inddeling, som for størstedelens vedkommende har holdt sig uændret i mange hundrede år.Imidlertid kan man godt komme i tvivl om ens bopæl og adresse hører ind under Asnæs sogn eller hører til et af omegnssognene. Det kan være svært at finde ud af hvor præcis sognegrænserne går.

På dette kort kan man se udstækningen af Asnæs sogn

 www.sogn.dk

Portalen indeholder oplysninger om alle sogne i folkekirken. Siderne om de enkelte sogne indeholder som et minimum administrative oplysninger, som f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-postadresser og statistik. Nogle sogne har også indtastet oplysninger om gudstjenester, møder og andre oplysninger om livet i sognet.

Klik her