Fader Vor mm

Trosbekendelsen og Fader Vor

 

Den anden ting man som konfirmand skal lære udenad er Fader Vor. Det er en bøn som altid er god at have ved hånden, fordi den siger det hele. Det var i øvrigt også den bøn, Jesus lærte sine disciple at bede.

Vi øver begge dele i undervisningen, men det er JERES ansvar at lære dem.
Som konfirmandforældre kan det at øve sig sammen med jeres børn også være en god måde at forberede sig til konfirmationen på.

Trosbekendelsen

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme
levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige almindelige kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen

Til konfirmationen efterfølges trosbekendelsen af følgende vers, som I også skal øve. Meelodien kan I finde her.

"Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!"

Fader Vor

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Som konfirmand er der to ting man skal lære uden ad. Det ene er trosbekendelsen, som er kirkens fælles bekendelse. Den fortæller kort, hvad der er centralt for kristendommen. Det er den bekendelse, vi spiller vores egen individuelle tro op ad, og det er den bekendelse, man siger ja til på konfirmationsdagen.

Teen Træf 2009

Her kan du se en af konfirmandernes udflugter - Teen Træf i Haslev. Hvert år tager vi afsted sammen med  400 andre konfirmander fra hele Sjælland! 

Dolph & Wulff

Hør hvad Dolph & Wulff har af forslag til Folkekirken!