Sorg og samtale

Personlig samtale

Livet gør til tider ondt, sorg og ensomhed kan blive hverdag. Derfor tilbyder præsterne ved Asnæs Kirke personlige samtaler. Traditionelt kaldes denne type samtale for sjælesorgssamtale. Det gør den for at markere, at der er en væsenforskel i forhold til at gå i terapi eller til psykolog. Det er ikke et behandlingstilbud, men en mulighed for at få lettet sit hjerte, stille spørgsmål om troen og livet, sorg og ensomhed eller få konkret vejledning i kristen praksis. Præsten er underlagt tavshedspligt og alt kan bringes op.

Kontakt præsten, så I kan aftale en tid, og hvor I kan mødes.
 


Sorggruppe

 

Døden er ikke et problem, der kan løses, men en byrde, der kan være tung at bære. For nogen er den så tung og ubærlig, at det kan være godt at dele den med andre. Er du voksen, og har du mistet en af dine nærmeste, kan det være godt og livgivende at tale om din sorg og det, der tynger. Du har mulighed for deltage i vores sorggruppe og måske her igennem finde støtte til at komme videre med dit liv.

Der er to ledere af sorggruppen: Psykolog Elsebeth Cornét Sørensen og Sognepræsten i Egebjerg (i 2023 er Aage Koed Mikkelsen ansat som vikarpræst). Du kan kontakte Elsebeth Cornét Sørensen for en forsamtale på tlf. 21 64 24 57.

Møderne foregår i Konfirmandstuen ved Egebjerg Kirke (Ved Kirken 6, 4500 Nykøbing Sjælland).

 

Øvrige tilbud om samtale

Folkekirken har også en række andre tilbud om samtale for børn, unge og voksne. Nogle af tilbudene er lokale, andre regionale og andre igen over Internettet. Du kan læse mere om folkekirkens tilbud her.

Andre sociale arrangementer i Asnæs Kirke

Endelig har Asnæs kirke også flere tiltag, hvor fællesskabet er i centrum:

    • Året igennem afholdes gudstjenester med efterfølgende arrangementer i sognegården eller kirkekaffe i kirken...
    • Både forår og efterår afholdes onsdagscaféer, hvor det spises morgenmad sammen og nydes et foredrag eller en fortælling fra lokalområdet.
    • Hver torsdag kl 16.00-17.00 afholdes sangeftermiddage med fællessang fra salmebogen og højskolesangbogen – nye og gamle  krydret med viser. Lars Andersen står for sangeftermiddagene.

Man kan læse mere om kirkens tilbud under gudstjenester og Udflugter og arrangementer.

Indsamling

Indsamling ved gudstjenesterne i kirken

I Asnæs kirke samler vi ind ved hver gudstjeneste. Vi samler ind til hjælpeorganisationer, som gør alt hvad de kanfor at række en hjælpende hånd til mennesker her hos os og rundt omkring i verden, som har brug for en håndsrækning.

Odsherred Provstis indsamlingsprojekt 2021 støtter 
’Akuttelefonen i Myanmar’.  

Fra Kristi himmelfart starter provstiets fælles årlige indsamling i vore kirker. 
Danmission takker for den støtte, der er givet fra Odsherred til ’Akuttelefonen’ gennem indsamling 2020 på 8318, kr. Målet var egentlig 25.000 kr., men Corona-nedlukningen i kirkerne sidste forår samt juleaften afstedkom et forholdsvis lavt indsamlingsresultat. Det fik provstikomiteen til at beslutte at køre videre med samme indsamlingsformål et år mere. 
Akuttelefonen, som  kirken i Myanmar har oprettet, hjælper de mange mennesker, som lever på flugt, bor i flygtningelejre eller på anden måde er udsat for overgreb og konflikter. Hjælp med at holde kirkens Akuttelefon åben i Myanmar. 
Danmissions kirkepartnere i Myanmar – har brug for vores støtte som aldrig før efter et militærkup i landet i februar i år.  Læs mere om projektet her!
Fra Danmission er der følgende hilsen fra Myanmar: 
Vi har en bøn til jer på vegne af kirkerne i Myanmar. Vil I vise jeres solidaritet med det burmesiske folk? Siden den 1. februar, hvor militærkuppet fandt sted, er der blevet slået hårdt ned på borgere og organisationer, der vil holde fast i grundlæggende demokratiske rettigheder

Kirkerne spiller en vigtig og aktiv rolle som dem, der bringer håb, styrke og trøst. Som kirkesamfund i Danmark vil vi også vise vores sympati, og vise, at vi ser det, der sker. Vi står i solidaritet med kirkerne og befolkningen i Myanmar. Hjælp os at hjælpe!
"Vi truer ikke med at gå; vi truer med at blive – det er vigtigere end nogensinde, at vi bliver,“ siger konstitueret landechef for Myanmar Andreas Dybkjær-Andersson i Danmission. Han holder kontakt med modige partnerorganisationer, der forsvarer demonstranter og kæmper for fred i et land, der for nylig blev kuppet af militæret.

Du kan støtte provstiets fælles projekt ’Akut-telefonen i Myanmar’ gennem kirkekollekt i kirken eller via netbank til FKM Odsherred Provsti, bankkonto: 0537-0000499013 - Dragsholm Sparekasse